Nabízené služby

V rámci centra naši specialisté provádí testování, přípravu vzorků, analýzu a návrh technologického řešení obtížně zpracovatelných materiálů (kovové granuláty, plastové frakce, průmyslové prachy, zeminy, horniny a další pevné materiály) a odpadních frakcí (pevné a kapalné)

Výzkumné a vývojové centrum je zaměřeno na zpracování, materiálovou bilanci a chemické testování obtížně analyzovatelných vzorků mimo jiné z odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Centrum nabízí další služby jako hodnocení materiálu a návrh optimálního způsobu zpracování s ohledem na využití cenných surovin, komplexní hodnocení materiálu a vyhodnocení obsahu prvků, doporučení nejvhodnějších metod zpracování pro další využití a sledování kvality vstupů / výstupní frakce materiálu z různých procesů zpracování.

Zmíněné služby mohou využít:

  • kolektivní systémy sběru elektroodpadu při nastavení indexových cen výkupu,
  • zpracovatele elektroodpadu, recyklační závody,
  • laboratoře pro analýzu kalů a sedimentů, emisí, odpadních vod, půd a hornin,
  • společnosti provádějící sanaci půd pro stanovení těžkých kovů a dalších kontaminantů,
  • kovohutě, slévárny a ocelárny pro vstupní a výstupní kontrolu materiálu,
  • výrobci technologických zařízení pro jejich testování a vývoj technologických postupů,
  • kovošroty pro výstupní kontrolu obchodovaného materiálu a třídění kovového materiálu,
  • výrobci maziv a olejů pro prvkový obsah z přísad a znečištění.