FAQ: Nejčastější dotazy

Jaké množství vzorku potřebujete k přípravě a analýze?
Mohu Vám zaslat materiál o neznámém složení?
Za jak dlouho od Vás obdržím výsledky?
V jakém formátu od Vás obdržím výsledky?
Jak ověřujete používané analytické postupy?

Množství vzorku se odvíjí od typu testovaného materiálu, s čímž souvisí i metodika odběru vzorku. V rámci úpravárenských postupů jsme povinni zajistit reprezentativní úpravu vzorku a jeho redukci na množství vhodné k rozkladu a chemické analýze. Pro sítovou a chemickou analýzu je v závislosti na velikosti částic nezbytné následující množství vzorku:


Pro mokrou separaci je minimální množství vzorku pro testování 15 kg při velikosti částic menší než 0,4 mm.

Samozřejmě, navrhneme nejvhodnější metodu úpravy materiálu s ohledem na typ materiálu a provedeme jeho chemickou analýzu.

Dodání výsledků závisí na složitosti přípravy vzorku k analýze. U vzorku připraveného přímo k rozkladu a chemické analýze jsme schopni dodat výsledky do 5 pracovních dnů od jeho přijetí.

Pro reportování používáme standardní formát analytického protokolu, kde kromě naměřených výsledků, jednotek a zodpovědných osob, jsou uvedeny přesnosti měření, metoda přípravy vzorků a použitý typ analytické metody.

Všechny používané metody stanovení jsou validované, v rámci každého měření používáme interní referenční standardy pro ověření způsobilosti metody. Zařízení podléhají pravidelné kalibraci a verifikaci.