Sekce přípravy vzorků

Výzkumné a vývojové centrum

Příprava vzorků pro analýzu

Provádíme vzorkování a úpravu vzorků pro jejich další testování a k provedení chemických analýz nejrůznějšími postupy.

Co nabízíme?

 • Reprezentativní vzorkování s využitím automatických a manuálních vzorkovačů
 • Homogenizace vzorků
 • Zrnitostní úprava materiálu drcením a mletím
 • Tavení vzorků
 • Žíhání
 • Sušení
 • Sítování

Příklady technologického vybavení

 • Rotační děličky vzorků
 • Různé typy drtičů
 • Různé typy mlýnů
 • Laboratorní prosévačky
 • Peletový lis
 • Tavící jednotka
 • Žíhací pec
 • Sušárna
 • Muflová pec

Jak probíhá příprava vzorků pro testování?

Příprava vzorku k vlastní analýze má zásadní dopad na přesnost analýzy. Vzorek je nezbytné připravit do takové podoby, která umožní provedení reprezentativní analýzy složení s cílem co největší přesnosti stanovení.

Každá skupina materiálů, resp. vzorků vlivem svých specifických vlastností vyžaduje specifický odběr a přípravu k analýze, což zajišťuje následující technické vybavení:

 • Různé typy vzorkovačů a děliček vzorků určených pro odběr a přípravu reprezentativních vzorků.
 • Pro úpravy zrnitosti vzorků nebo rozvolnění jednotlivých materiálů pro potřeby redukce reprezentativního vzorku k analýzám se využívají drtiče a laboratorní mlýny pracující na různých fyzikálních principech.
 • Pomocná separační část pracuje na principu dělení materiálu dle specifických vlastností.