Sekce analytická

Výzkumné a vývojové centrum

Sekce analytická

Ověřené metody pro stanovení obsahu drahých kovů (Au, Ag, Pt, Pd) a základních kovů (Al, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Fe a další) v různých vstupních materiálech.

Co nabízíme?

  • Stanovení koncentrací vybraných prvků s využitím energo disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (ED-XRF)
  • Ověřené nejmodernější metody stanovení drahých kovů (Ag, Au,Pt, Pd) a základních prvků (Al, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, Fe, atd)
  • Průběžné ověřování metod s využitím interních referenčních materiálů
  • Pravidelná kalibrace analytických přístrojů

Příklady vybavení

  • Sušárna
  • Analytické váhy
  • Přenosný energo disperzní rentgen fluorescenční spektrometr (ED-XRF)
  • Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
  • Plamenový atomový absorbční spektrometr (FAAS)