Sekce testování

Výzkumné a vývojové centrum

Komplexní vyhodnocení materiálu

Testování, příprava vzorků a návrh vhodného technologického řešení obtížně zpracovatelných materiálů (kovové granuláty, plastové frakce, průmyslové prachy, horniny, půdní materiály a další pevné materiály) a odpadních frakcí (pevné a kapalné).

Co nabízíme?

 • Simulace procesních kroků
 • Zrnitostní úprava materiálu drcením a mletím
 • Sítové analýzy
 • Fluidní rozdružování
 • Magnetické rozdružování
 • Mokrá separace
 • Elektrostatické rozdružování
 • Elektrodynamické rozdružování

Příklady technologického zařízení

 • Různé velikosti typy drtičů a typy mlýnů
 • Magnetické bubnové separátory
 • Mokré gravitační splavy
 • Fluidní separátor
 • Elektrostatický separátor
 • Elektrodynamický separátor