Archiv

Únor 20, 2021

Únor 2021 – Rozšíření metod stanovení zlata

V laboratoři VaV centra byla ve spolupráci se zahraničními kolegy vyvinuta nová metoda, která rozšiřuje možnosti již zavedených metod stanovení zlata. Metoda zahrnuje dvou krokovou chemickou přípravu vzorku a následné stanovení zlata na nejmodernějších spektrometrech.